Deelstudies

aanbod

 • Stedenbouwkundige Planning

  Onderzoek naar de stedenbouwkundige / bestemmingsplantechnische mogelijkheden en het ontwikkelen van stedenbouwkundige modellen...

 • Behoeften Analyse

  Inventariseren van de wensen en behoeften van de opdrachtgever en het opstellen van een eenduidig 'programma van eisen' voor de ontwerpopgave...

 • Situatie Analyse & Selectie

  Analyse van de potentie van bouwlocaties en selectie van locaties die aansluiten op de wensen van de opdrachtgever...

 • Architectuur

  Ontwikkelen en uitvoeren van architectonische modellen voor de gebouwde omgeving op verschillende schaalniveau's: exterieur, interieur en meubelontwerp...

 • Haalbaarheids Studies

  Analyse van de haalbaarheid van de wensen van opdrachtgever binnen stedenbouwkundige, architectonische en budgettaire kaders...

 • 3 dimentionaal Building Information Model (BIM)

  Alle ontwerpen worden vanaf het begin in een drie dimensionaal computermodel uitgewerkt....

gespecialiseerd

Architectuur Concepten

Goede concepten ontstaan door een optimale synergie tussen de project invalshoeken. Als startpunt wordt hierbij de situatie, de gebouwfunctie, de betrokken partijen en maatschappelijke ontwikkelingen genomen.

Hein-EXT01-WEB2

Kelderbouw &  Renovatie

Bij restauratie en renovatie projecten wordt gezocht naar een optimale balans tussen respect voor de monumentale waarden van het pand, de woonwensen van deze tijd en maatschappelijke ontwikkelingen.

error: Content is protected !!