Interieur ontwerp en renovatie architect

Eenduidig interieur design

Gehele interieur van de woning consequent in 3D uitgewerkt.

Of er nu een uitbreiding of een volledig nieuw plan ontworpen wordt, uitgangspunt is om een totaalontwerp te maken waarin aan alle aspecten is gedacht. Intensieve samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen adviseurs, aannemer en opdrachtgever leiden tot het beste resultaat. Hierdoor komt uw wens tot bloei in een realistisch en overtuigend interieur of exterieur design.

Bepalend voor de architectonische verschijningsvorm zijn:
- Nieuwe stijl ideeën ontwikkeld aan de hand van een moodbord.
- De karakteristieken van de omgeving of het bestaande gebouw.
- De technische mogelijkheden en het beschikbare budget.

Contact

Begeleiding van ontwerp tot en met realisatie

Ontwerpen

In nauwe samenwerking en afgestemd op alle woonwensen verzorgen wij een ruimtelijk totaalontwerp.

Plannen

Wij knippen het ontwerp- en realisatietraject op in kleinere overzichtelijke delen waardoor sturing op ruimtelijke, financiële bouwtechnische en gemeentelijke kaders constant mogelijk is. Alle fasen van het ontwerpproces worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever nauwkeurig gepland.

Uitvoeren

Binnen het bureau is veel ervaring op het gebied van uitvoering. Hierdoor kunnen wij het gehele traject van eerste schets tot oplevering begeleiden.

projecten

error: Content is protected !!