Kelderbouw & Funderingsherstel Architect

Een extra verdieping met meer woongenot

Woonoppervlak vergroten onder bestaande woning.

Eén van onze specialiteiten is het realiseren van een volledig nieuw souterrain onder de bestaande woning. Het bouwen van een kelder eventueel gecombineerd met funderingsherstel levert zeer veel extra veel woonoppervlak op. De huidige behoefte aan grote woonkamers, uitwisselbaarheid van ruimten en een directe schakeling tussen woonkamer en keuken kan zo makkelijk gerealiseerd worden. Er zijn meerdere voordelen bij het realiseren van een nieuw souterrain of kelder:

-Het woonoppervlak wordt op eenvoudige wijze vergroot.
-De grootte van de tuin blijft ongewijzigd.
-De marktwaarde van de woning stijgt aanzienlijk

Contact

Kelderbouw Amsterdam

Het ontwerpen en begeleiden van de bouw van kelders en souterrains in Amsterdam is een specialiteit geworden van Eric Mesman Architecten (EMA). Dankzij een goed technisch inzicht gecombineerd met een breed netwerk kunnen wij u ondersteunen bij het maken van het interieurontwerp tot en met de aannemerskeuze en de bouwbegeleiding. Het voordeel van onze werkwijze is dat wij u alles uit handen nemen en u daardoor tijdens het gehele traject slechts één aanspreekpunt nodig heeft. Met 30 jaar ervaring als architect verzorgen wij het totale proces. Dit bestaat uit het kelderontwerp, het verkrijgen van alle benodigde onderzoeken en vergunningen als ook de selectie van de juiste kelderbouw aannemer. Aansluitend begeleiden wij de gehele uitvoeringsfase van de ruwbouw en het interieur tot en met het gereedkomen van de verbouwing.

Kelderontwerp

Een goed architectonisch ontwerp biedt zoveel meer dan alleen een paar extra kamers. Met de juiste beslissingen komen we tot een intelligent ontwerp waarmee een volwaardige woonlaag onder uw woning ontstaat. Het creëren van een goede verblijfsplek is gericht op een continu aangenaam gevoel in uw woning. Dit begint eenvoudig met een logische entree van de begane grond naar het souterrain. Daarnaast is het spel van daglicht, doorzichten, routing en ruimtelijke opbouw essentieel in de beleving van de ruimte. De zorg voor een goed en duurzaam binnenklimaat met frisse lucht, aangename temperaturen, lage temperatuur verwarming en een juiste materiaalkeuze verzorgt daarbij het lichamelijke welzijn. Tezamen met een slim verlichtingsplan creëert Eric Mesman Architecten op deze manier uw kelderetage die aanvoelt als een volwaardige verdieping boven de grond. Het bijbehorende interieurontwerp wordt inclusief werkomschrijving zo gedetailleerd uitgewerkt dat het bouwproces efficiënt en voortvarend kan verlopen. Tevens wordt meerwerk wordt hierdoor zoveel als mogelijk voorkomen. Indien gewenst brengen wij tijdens het ontwerpproces uw gehele woning en het kelderontwerp drie dimensionaal in beeld zodat alle keuzes t.a.v. materiaal en plattegrondopbouw makkelijk gemaakt kunnen worden.

Begeleiding kelderbouw

Het ontwikkelen van het creatief ontwerp, het vergunningentraject, de aanbesteding, de bouwfase, zijn allen even essentieel om tot een goed eindresultaat te komen. Eric Mesman Architecten adviseert u stap voor stap bij alle keuzes die gemaakt moeten worden om dit resultaat te behalen. Dit betreft keuzes naar aanleiding van de bouwkundige kwaliteit van de bestaande fundering en de woning. Maar ook keuzes op het gebied van het integrale ontwerpproces, de aannemer, het interieurontwerp, de technische omschrijving en niet in de laatste plaats de planning en de bouwkosten.

Bouwkosten kelder

Het inschatten van de bouwkosten is belangrijk. Daarom onderzoeken wij de belangrijkste factoren die hierop van invloed zijn bij aanvang van de planontwikkeling. Tijdens een eerste gesprek maken wij inzichtelijk wat deze kostenposten kunnen zijn zodat u achteraf geen onvoorziene zaken tegen komt. Door onze uitgebreide ontwerp en bouwervaring kan Eric Mesman Architecten u een goed inzicht geven hoe de bouwkundige en budgettaire keuzes samenhangen. Hierdoor kunt u aanzienlijk besparen op de uiteindelijke totaalkosten van de bouw.

Kelder aannemer selectie

Het selectieproces van de aannemer begeleiden wij aan de hand van de door ons vervaardigde set technische tekeningen en werkomschrijvingen. De offertes van verschillende aannemers kunnen wij zo scherp beoordelen op inhoud en prijs waardoor de beste partij gekozen kan worden. Wij werken hierbij met kelderaannemers uit ons netwerk die bekend staan om hun hoogwaardige kwaliteit.

Kelder Vergunningsaanvraag

De vergunningsaanvraag zal door Eric Mesman Architecten worden ingediend op basis van onze technische tekeningen, de constructieve berekeningen en diverse rapportages zoals een bodem- en geohydrologisch onderzoek. De communicatie met de gemeente en het verkrijgen van de juiste offertes voor de benodigde rapportages wordt volledig door ons verzorgd. Binnen ons netwerk zorgen we hierbij voor een goede kwaliteit en prijsverhouding van de offertes.

Funderingsherstel en kelderbouw

Funderingsherstel bestaat doorgaans uit het geheel vernieuwen van de fundering. Hierop gaat de bestaande woning vervolgens rusten. Funderingsherstel kan zowel met als zonder nieuwe kelder worden uitgevoerd. Eric Mesman Architecten begeleidt beide vormen. De basis voor funderingsherstel bestaat uit het plaatsen van nieuwe funderingspalen naast de bestaande fundering. Deze palen worden trillingvrij in de grond gedrukt. Hierover wordt vervolgens een gewapende betonnen vloer gestort. Deze vloer wordt d.m.v. inkassingen verankerd aan de dragende muren waarmee het gewicht van het gehele pand via de vloer op de nieuwe palen gaat rusten. Bij funderingsherstel met kelder wordt onder de woning een betonnen bak op nieuwe palen gestort. Deze bak van wordt eerst uitgegraven onder de bestaande begane grondvloer. Vervolgens wordt een vloer met wanden tussen de bestaande muren gestort. Omdat de kelder onder het grondwaterniveau ligt wordt de dikte van de nieuwe betonwanden en vloer mede bepaalt op waterdichtheid.

Begeleiding van ontwerp tot en met realisatie

Het begeleiden van kelderbouw is één van onze specialiteiten, van advies, ontwerp, vergunningen, aanbesteding, bouwbegeleiding tot oplevering.

Ontwerpen

Afgestemd op alle woonwensen verzorgen wij een ruimtelijk totaalontwerp van uw uitbreiding. Wij zorgen er voor dat dit ontwerp zich naadloos vormt en gerealiseerd kan worden binnen alle zaken waar u mee te maken krijgt bij ondergronds bouwen in Amsterdam; zoals monumentale en oude panden, asbest, regelgeving, dichte bebouwing, buren, bodemverontreiniging, geluidsoverlast. Uw grote winst zit er in om een ervaren partij uw zaken goed te laten regelen.

Plannen

Wij knippen het ontwerp- en realisatietraject op in kleinere overzichtelijke delen waardoor sturing op ruimtelijke, financiële bouwtechnische en gemeentelijke kaders constant mogelijk is. Alle fasen van het ontwerpproces worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever nauwkeurig gepland.

Uitvoeren en adviseren

Binnen het bureau is veel ervaring op het gebied van uitvoering. Hierdoor zijn wij in staat het gehele traject van eerste schets tot oplevering goed en vakkundig te begeleiden. Ons uitgekiende tekeningen en technische omschrijvingen resulteren in een betere kelder. Beter in de zin van ruimtewinst, daglichttoetreding, beveiliging tegen wateroverlast, isolatie, verwerking van installaties in het beton, materiaalkeuzes en afwerking en alles binnen de esthetiek en architectuur van uw woning of monument.

Kelderbak en funderingsherstel uitgegraven

Kelderbak en funderingsherstel beton gereed

projecten

error: Content is protected !!