Kelderbouw & Renovatie

Extra verdieping meer woongenot

Woonoppervlak vergroten onder bestaande woning.

Een nieuw souterrain realiseren onder een bestaande woning levert extra veel woonoppervlak op. De huidige behoefte aan grote woonkamers, uitwisselbaarheid van ruimten en een directe schakeling tussen woonkamer en keuken kan zo makkelijk gerealiseerd worden. Er zijn meerdere voordelen bij het realiseren van een nieuw souterrain of kelder:

-Het woonoppervlak wordt op eenvoudige wijze vergroot.
-De grootte van de tuin blijft ongewijzigd.
-De marktwaarde van de woning stijgt aanzienlijk

Contact

Begeleiding van ontwerp tot en met realisatie

Ontwerpen

In nauwe samenwerking en afgestemd op alle woonwensen verzorgen wij een ruimtelijk totaalontwerp van de uitbreiding.

Plannen

Wij knippen het ontwerp- en realisatietraject op in kleinere overzichtelijke delen waardoor sturing op ruimtelijke, financiële bouwtechnische en gemeentelijke kaders constant mogelijk is. Alle fasen van het ontwerpproces worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever nauwkeurig gepland.

Uitvoeren

Binnen het bureau is veel ervaring op het gebied van uitvoering. Hierdoor kunnen wij het gehele traject van eerste schets tot oplevering begeleiden.

projecten

error: Content is protected !!