Kelderbouw & Funderingsherstel Architect

Een extra verdieping met meer woongenot

Nieuw souterrain onder rijksmonument woning

Woonoppervlak vergroten onder bestaande woning.

Eén van onze specialiteiten is het realiseren van een volledig nieuw souterrain onder de bestaande woning. Het bouwen van een kelder eventueel gecombineerd met funderingsherstel levert zeer veel extra veel woonoppervlak op. De huidige behoefte aan grote woonkamers, uitwisselbaarheid van ruimten en een directe schakeling tussen woonkamer en keuken kan zo makkelijk gerealiseerd worden. Er zijn meerdere voordelen bij het realiseren van een nieuw souterrain of kelder:

-Het woonoppervlak wordt op eenvoudige wijze vergroot.
-De grootte van de tuin blijft ongewijzigd.
-De marktwaarde van de woning stijgt aanzienlijk

Contact

Begeleiding van ontwerp tot en met realisatie

Het begeleiden van kelderbouw is één van onze specialiteiten, van advies, ontwerp, vergunningen, aanbesteding, bouwbegeleiding tot oplevering.

Ontwerpen

Afgestemd op alle woonwensen verzorgen wij een ruimtelijk totaalontwerp van uw uitbreiding. Wij zorgen er voor dat dit ontwerp zich naadloos vormt en gerealiseerd kan worden binnen alle zaken waar u mee te maken krijgt bij ondergronds bouwen in Amsterdam; zoals monumentale en oude panden, asbest, regelgeving, dichte bebouwing, buren, bodemverontreiniging, geluidsoverlast. Uw grote winst zit er in om een ervaren partij uw zaken goed te laten regelen.

Plannen

Wij knippen het ontwerp- en realisatietraject op in kleinere overzichtelijke delen waardoor sturing op ruimtelijke, financiële bouwtechnische en gemeentelijke kaders constant mogelijk is. Alle fasen van het ontwerpproces worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever nauwkeurig gepland.

Uitvoeren en adviseren

Binnen het bureau is veel ervaring op het gebied van uitvoering. Hierdoor zijn wij in staat het gehele traject van eerste schets tot oplevering goed en vakkundig te begeleiden. Ons uitgekiende tekeningen en technische omschrijvingen resulteren in een betere kelder. Beter in de zin van ruimtewinst, daglichttoetreding, beveiliging tegen wateroverlast, isolatie, verwerking van installaties in het beton, materiaalkeuzes en afwerking en alles binnen de esthetiek en architectuur van uw woning of monument.

projecten

error: Content is protected !!