Over

ons bureau

Samen creëren en inspireren.

Harmonie, innovatie, functionaliteit, schoonheid, en nauwe samenwerking met onze cliënten zijn kernwoorden die ten grondslag liggen aan de visie van Mesman Architecten. Voor ons zit de kracht van architectuur in de mate waarin zij antwoord kan geven op de werkelijke behoeften van de eindgebruikers, de opdrachtgevers en hun omgeving.

Door als architect tijdens het ontwerpproces kennisdeling en wederzijdse inspiratie te bevorderen kan architectuur worden verrijkt en ontstaan gebouwen waarin mensen zich in alle opzichten goed voelen. Voor ons is esthetiek een verschijningsvorm van de architectuur. Het gaat om de schoonheid die van binnenuit komt en naar buiten straalt.

Met energiebesparing en duurzaamheid als uitgangspunt maken wij vernieuwende en aansprekende architectuur. Gebouwen die letterlijk en figuurlijk energie geven en daardoor inspireren, blij maken en de productiviteit bevorderen; dat zijn intelligente gebouwen die een duidelijke invloed hebben op de samenleving. Ze vitaliseren en leiden daarmee tot nieuwe inzichten en hogere prestaties. Want wanneer een ruimte voldoet aan de innerlijke wetmatigheden van mensen, dan brengt de ruimte hen geestelijk, spiritueel en energetisch in harmonie.

Samen met partner architecten en bouwkundigen vormen wij een team dat enthousiast werkt aan nieuwbouw en renovatieprojecten. We ontwerpen en begeleiden het bouwtraject van initiatief tot en met uitvoering, voor particuliere en professionele opdrachtgevers.
Daarnaast maken wij deelstudies en haalbaarheidsanalyses ter ondersteuning van nieuwe initiatieven zoals conceptontwikkeling binnen stedenbouwkundige en budgettaire kaders. Alle projecten worden volledig drie-dimensionaal uitgewerkt in een BIM model. Hierdoor zijn vanaf het allereerste stadium ruimtelijke, technische en financiële consequenties integraal inzichtelijk.

architecten & planners

Ontwerpen

In nauwe samenwerking en afgestemd op de wensen van alle betrokken partijen leveren wij zowel deel- als totaalontwerpen.

Plannen

Wij knippen het ontwerp- en realisatietraject op in kleinere overzichtelijke delen waardoor sturing op ruimtelijke, financiële bouwtechnische en gemeentelijke kaders constant mogelijk is. Alle fasen van het ontwerpproces worden vooraf en in overleg met de opdrachtgever nauwkeurig gepland.

Uitvoeren

Binnen het bureau is veel ervaring op het gebied van uitvoering. Hierdoor kunnen wij het gehele traject van eerste schets tot oplevering begeleiden.

samenwerking

testimonials

error: Content is protected !!