Grachtenpand met penthouse

  • grachtenpand-modern-mesman
  • modern penthouse duurzaam-mesman
  • penthouse-loft-mesman
contact

 

Het ontwerp is tot stand gekomen door de omgevings-kenmerken en  het duurzame woonconcept te combineren in één integraal ontwerp.

Tot de uitgangspunten behoren met name een optimale lichtinval ten behoeve van energie-opwekking, koeling (beschaduwing) en een gezond licht binnenklimaat. Daarnaast is het duurzaam inzetten van materialen, bouwtechnieken en flexibele indelingsmogelijkheden van de woning een belangrijke vormgevende factor.

BELENDENDE BEBOUWING

Voor het ontwerp bepalende omgevingskenmerken zijn de ramen en de bouwhoogte van de belendende bebouwing, de ligging in de as van een voormalige gracht en de oriëntatie op de zon.

Om zoveel mogelijk daglicht in de woning binnen te laten zijn er ramen in de zijgevels toegepast. Deze ramen zijn aan de buitenzijde voorzien van houten verticale en horizontale lamellen die dankzij een gefixeerde maximale draaihoek inkijk bij de buren onmogelijk maakt.

De ramen op de hoeken van de naastgelegen panden behouden hun uitzicht dankzij de terugliggende glasgevel ten opzichte van de rooilijn.

De woning ligt in het hart van een voormalige gracht, de Derde Binnenvestgracht. Deze gracht wordt in de vormgeving van de woning benadrukt door het hoofdvolume in de as van de gracht los van de belending te plaatsen. Daarnaast benadrukt het terug liggende en omzoomde transparante glasvlak in de voorgevel de richting en doorgaande loop van de voormalige gracht.

De korrelgrootte van de nieuwbouw vormt een overgang tussen de schaal en hoogten van de belendingen. Binnen het vormgingsconcept is daarnaast voorzien in een opdeling in plint, kap en middendeel. De hoek van de kap wordt medebepaald door de minimaal vereiste hoek van de op het zuiden gerichte fotovoltaïsche panelen op het dak.

WONINGTYPE EN FLEXIBILITEIT

Het gebouw bestaat in totaal uit vier bouwlagen met een centrale ontsluiting. Hierbinnen zijn verschillende woningtypen te realiseren. De configuratie kan bijvoorbeeld bestaan uit afzonderlijke appartementen van circa 63 m2 per laag of uit een combinatie van deze met in de bovenste twee lagen één appartement van circa 147m2.  Dankzij de modulaire maat in onder andere de gevel en de grote glasvlakken aan voor en achterzijde zijn de indelingsmogelijkheden van de appartementen zeer divers. Zo kan eenvoudig gekozen worden om de woonkamer aan de gracht of aan de tuinzijde te situeren dan wel één open doorlopende ruimte van voor tot achtergevel te creëren.

DUURZAAM EN GEZOND

Het ontwerp is op de toekomst gericht en opgebouwd uit hoogwaardige materialen en voorzien van een duurzaam, energiebewust concept.

De interactie tussen de woning en de directe omgeving is zeer intensief, zowel ruimtelijk, visueel, functioneel als op het gebied van duurzaamheid. De gebouwstructuur is zo ontworpen dat de impact van zicht op de omgeving in en vanuit de woning een maximale positieve invloed heeft op de bewoners.

Het gebouw zit klimatologisch zo in elkaar dat er maar weinig installaties nodig zijn. Daarnaast is de overgrote deel modulair van opbouw en eenvoudig aanpasbaar zodat het gedurende zijn leven aan verschillende (nieuwe) gebruikseisen tegemoet kan komen. Het geheel en de delen zijn eenvoudig te (de)monteren en construeren.

meer projecten

error: Content is protected !!