Community College Leiden

  • EM-WP-CCL-2
  • EM-WP-CCL-1
  • EM-WP-CCL-3
  • EM-WP-CCL-4
  • EM-WP-CCL-5
  • EM-WP-CCL-6
  • EM-WP-CCL-7
  • 131_N208_keynote
  • 131_N236_keynote
  • CCL-EM-shop1web

Een NS station, winkelvoorzieningen, supermarkt, sportcomplex, een ROC en VMBO school, een bank, kantoren en leerbedrijven vormen tezamen een multifunctioneel gebouw, een kleine stad.

Een onderwijsvorm is voorbereidend op de toekomst wanneer leren plaats vindt in een open, ondernemende en maatschappelijk verantwoorde instelling. Deze educatieve benadering en de eisen die dit aan het gebouw stelt stonden centraal in de ontwikkeling van het uiteindelijke ontwerp.

Gedurende het ontwerpproces was er een intensieve interactie tussen ontwerp en de pedagogische teams. Het ontwerp en het programma van eisen kwamen in dit proces hand in hand, simultaan tot stand.

De vorm is onder andere een resultaat van studie naar schaduwwerking, windtunnelonderzoek, geluidbelasting en een optimale daglichtinval. Om het omvangrijke gebouw in kleinere zelfstandige eenheden te kunnen verhuren zijn er meerdere entreegebieden gecreëerd en is een flexibele energie en ontsluitingsstructuur bedacht.

Hoogbouw vormde voor het nieuwe Community College de ideale oplossing om de verhuis- en grondkosten van alle oude scholen en bedrijven tot een minimum te beperken

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zijn er meerdere onderdelen in het complex uitontwikkeld. Zo zijn in het gebouw een flexibele indelingsstructuur, gerecycled beton, een lage bruto-netto verdiepingshoogte verhouding, een aquifer met warmte-koude opslag, betonkernactivering en in de constructiezone geïntegreerde systemen opgenomen.

 

error: Content is protected !!